Ενημέρωση σχετικά με την 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐬𝐚!

𝐆𝐫𝐞𝐞𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐬𝐚 εκπαίδευση από τον δικηγόρο, κ. Χαράλαμπο Ποντικόπουλο, στους Συνεργάτες της KellerWilliamsOne!

Η ελληνική Golden Visa προσελκύει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Ακινήτων μας ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των αγοραστών και επενδυτών από το εξωτερικό.

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Χαράλαμπο Ποντικόπουλο που μοιράστηκε μαζί μας πολύτιμες γνώσεις!

Join The Discussion

Compare listings

Compare