Μισθώσεις Επαγγελματικών Ακινήτων! Μπορεί να βοηθήσει ένας σύμβουλος της KellerWilliamsOne;

να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο • Μισθώσεις Επαγγελματικών Ακινήτων! Μπορεί να βοηθήσει ένας σύμβουλος της KellerWilliamsOne; • Keller Williams One

Γράφει ο υπευθυνος ανάπτυξης της KellerWilliamsOneΒασίλης Μανδαλιάς.

Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή μεταβολή, και οι μισθώσεις αυτών των ακινήτων αποτελούν έναν σημαντικό δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδυτικών τάσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων, έχει κατασκευάσει δείκτες τιμών και μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων για να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά αυτή.

Κύριες Διαπιστώσεις και Στατιστικά Στοιχεία

Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει και αναλύει δεδομένα από πιστωτικά ιδρύματα και Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) για να δημιουργήσει τους δείκτες αυτούς. Οι δείκτες μισθωμάτων γραφείων και καταστημάτων, που δημοσιεύονται εξαμηνιαίως, δείχνουν τις τάσεις στην αγορά και βοηθούν στην τεκμηρίωση των εξελίξεων. Ενδεικτικά, οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Δείκτης Μισθωμάτων Καταστημάτων: Από το 2010, ο δείκτης παρουσίασε σημαντική πτώση μέχρι το 2017, αλλά από το 2018 παρατηρείται σταδιακή αύξηση, με σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το 2022 και το 2023 σημειώθηκαν αυξήσεις 4,4% και 5,7% αντίστοιχα.
  • Δείκτης Μισθωμάτων Γραφείων: Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται και στον δείκτη αυτό, με πτώση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και σταδιακή ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια.

Οι παραπάνω δείκτες καταγράφονται σε τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση και παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για την πορεία των μισθωμάτων σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτική διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, είδος χρήσης και παλαιότητα των ακινήτων.

Οφέλη από τη Συνεργασία με ένα σύμβουλο ακίνητης περιουσίας της KellerWilliamsOne

Η συνεργασία με έναν επαγγελματία σύμβουλο της KellerWilliamsOne μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματία που ενδιαφέρεται για μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων. Ο σύμβουλος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση της τοπικής αγοράς, πρόσβαση σε εκτεταμένα δίκτυα και εργαλεία που διευκολύνουν την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μίσθωσης. Συγκεκριμένα, τα οφέλη περιλαμβάνουν:

  1. Πρόσβαση σε Εξειδικευμένες Πληροφορίες: Ο σύμβουλος έχει άμεση πρόσβαση σε ενημερωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς, τις τιμές μισθωμάτων και τα διαθέσιμα ακίνητα.
  2. Διαπραγματευτική Ικανότητα: Η εμπειρία και οι διαπραγματευτικές ικανότητες του συμβούλου μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκότερους όρους μίσθωσης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα για τον επαγγελματία.
  3. Ευρεία Δικτύωση: Οι επαγγελματίες της KellerWilliams έχουν ένα ευρύ δίκτυο επαφών που περιλαμβάνει ιδιοκτήτες ακινήτων, άλλους μεσίτες και επενδυτές, διευκολύνοντας την εύρεση κατάλληλων μισθώσεων.
  4. Υποστήριξη σε Όλη τη Διαδικασία: Από την αρχική αναζήτηση μέχρι την τελική υπογραφή του συμβολαίου, ο σύμβουλος παρέχει συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες έχουν καλυφθεί επαρκώς.

Η αξιοποίηση των υπηρεσιών ενός εξειδικευμένου Συμβούλου της KellerWilliamsOne μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για κάθε επαγγελματία που ενδιαφέρεται για τη μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου στην τρέχουσα αγορά.

Πηγή: www.bankofgreece.gr

Λάρισα 19η Ιουνίου του 2024

Join The Discussion

Compare listings

Compare